T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KASTAMONU / MERKEZ - Abdurrahmanpaşa Lisesi

Okulumuz Mezunlarından Arif Nihat Asya'nın Vefatının 45. Yılı

OKULUMUZ MEZUNLARINDAN "BAYRAK ŞAİRİ" ARİF NİHAT ASYA, LİSELİLER TARAFINDAN, AHİRETE İRTİHALİNİN 45. YILINDA RAHMETLE ANILDI.

Arif Nihat Asya, 1904 yılında Çatalca'da doğmuştur. İlköğrenimini Çatalca ve İstanbul'da yapmıştır. Ortaokula İstanbul'da başlamış ve Bolu'da devam etmiştir. Lise öğrenimini Kastamonu Sultânîsinde yapmış ve buradan 1923'te mezun olmuştur. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Adana, Malatya, Kıbrıs ve Ankara'da öğretmenlik görevinde bulunmuş, 1961'de emekli olmuş ve 1975'te vefat etmiştir. Arif Nihat Asya Kastamonu'da okurken burada yayımlanan Açıksöz gazetesi ile Gençlik ve Doğu dergilerinde şiirler yazmıştır. Bu şiirlerde Türklük ve kahramanlık temasını işlemiştir. Şiirlerinin çoğu vezinli ve kafiyelidir.

Arif Nihat Asya'nın Kastamonu'da okuduğu yıllar, Millî Mücadele'nin en kritik dönemidir. Vatanın içinde bulunduğu zor günlerin havasını burada teneffüs etmiştir. Asker sevkiyatlarını, silah, cephane nakliyatlarını ve yaşanan bütün sıkıntıları yakından görmüş; çekilen çileleri, üzüntüleri benliğinde yaşamıştır. O günlerde halkın moralini yükseltmek için Kastamonu Sultânîsinde çok fazla müsamereler düzenlenmiştir. Bu toplantılarda okul yöneticileri, öğretmenler ve şehrin ileri gelen kişileri tarafından millî ve hamasî konularda konuşmalar yapılmış, ülkenin içinde bulunduğu durum anlatılmıştır. Öğrenciler tarafından piyesler sahnelenmiş, şiirler okunmuş, kahramanlık şarkıları ve türküleri söylenmiştir. Okunan şiirlerden bazıları bizzat öğrencilerin kendi yazdığı şiirlerdir. Saatlerce süren bu etkinlikleri izleyenler  hem eğlenmişler hem de gönüllerini vatan, millet ve kahramanlık duygularıyla doldurmuşlardır.

 O yıllarda Okul Müdürü Mehmet Behçet Yazar, Felsefe Öğretmeni Enver Kemal, Tarih Öğretmeni İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Edebiyat Öğretmeni İsmail Habib Sevük en saygın öğretmenler olarak göze çarpmaktadır. Bu kişiler okulda ders vermenin yanında, mahallî gazetelerden "Açıksöz" ile "Doğu" ve "Gençlik" dergilerinde yazdıkları şiirler ve makalelerle Millî Mücadele'ye destek vermişlerdir. Öğrenciler, bu yazılardan büyük ölçüde etkilenmişler; hatta kendileri de aynı gazete ve dergilerde şiirler yayınlamıştır. Arif Nihat Asya; Orhan Şaik Gökyay ve Bahri Vedat ile aynı dönemde okumuştur. Öğrencilerde millî duyguların gelişmesinde öğretmenlerin ve Kastamonu'daki ortamın büyük etkisi olmuştur.

Arif Nihat Asya Sultânîde okurken Mehmet Arif adını kullanmıştır. Okul numarası 65'tir. İlk yazdığı şiirin, Enver Kemal Bey'in çıkardığı bir dergide yayımlandığını anlatmıştır. Adını belirtmediği bu dergi "Gençlik" mecmuasıdır. İlk şiiri, derginin 20 Ocak 1921 tarihli   7. sayısında "Yurt Acılarından" başlığı ile yayımlanmıştır.

Nitekim 1921 yılındaki bir müsamerede Arif Nihat Asya kendi yazdığı şiiri okumuş ve bu şiir, çok beğenilmiştir. 5 Şubat 1921 tarihli Açıksöz, bunu şu sözlerle duyurmuştur: "Şiir okuyanlar arasında, en ziyade takdire mazhar olan 65 numaralı Arif Efendi oldu. Ve okuduğu şiir başkasının değil, kendisinindi. Harâb Ellerde nâmındaki bu şiiri, bu genç mekteplinin nasıl parlak bir istikbale namzet olduğunu gösteriyordu. Kendisini samimiyetle tebrik ederiz. Bu güzel şiiri yarınki nüshamızda derc ediyoruz". Elbette bu tür ifadeler öğrencilerin hoşuna gitmiş ve teşvik edici olmuştur.

Okulumuzdan 1923 yılında mezun olan "Bayrak Şairi" Arif Nihat ASYA'yı ahirete irtihalinin 45. yılında Liseliler olarak rahmetle anıyoruz.

Ruhu şad olsun. 


06-01-202006-01-202006-01-202006-01-2020

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.01.2020 - Güncelleme: 06.01.2020 20:03 - Görüntülenme: 160
  Beğen | 3  kişi beğendi