T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KASTAMONU / MERKEZ - Abdurrahmanpaşa Lisesi

Tarihçe

LİSEMİZİN TARİHÇESİ

                                                                                           Okulumuzun Kurucusu   Abdurrahman Nureddin Paşa

 

Okulumuzun Kurucusu Abdurrahman Nurettin Paşa muhtelif Valiliklerde bulunduktan sonra Umur-i Nafia Komisyonu Azalığından Başvekil ünvanı ile 2 Mayıs 1882 tarihinde Sadr-ı Azamlığa tayin olunmuştur. 18 Nisan 1883 tarih ve 484 numaralı Kastamonu Gazetesi´nden anlaşıldığına göre 31 Aralık 1882 tarihinden 2 Eylül 1891 tarihine kadar Kastamonu ilinde Valilik yapmıştır. Daha sonra aydın ve Edirne Valiliklerinde bulunmuştur. Abdurrahman Paşa 7 Kasım 1895 tarihinde Adliye Nazırlığına tayin olunmuş ve 2.Meşrutiyetin İlanından sonra 2 Ağustos 1908 günü emekli olmuştur. 1912 yılında vefat etmiş, Fatih Türbesi yanında gömülüdür.

Kastamonu İlinde Valilik yaptığı 8 yıl 9 aylık süre içersinde sayılmayacak kadar çok eser bırakmıştır. Bu eserler arasında 20 Nisan 1885 Cumartesi günü Kastamonu İdadisinin temelini atmıştır. Bu şekilde Galatasaray ve İstanbul Liselerinden sonra Türkiye´de 3.derecede bir maziye sahip Anadolu´da kurulan ilk lisenin kesin kuruluş tarihi 20 Nisan 1885 günüdür. Bu günkü Cumhuriyet Meydanını çevreleyen arsayı temin eden Abdurrahman Paşa belirtilen günde arsanın bir bölümü üzerinde Lisemizin eski binasının inşaatına başladı. Binanın dereye bakan cephesini sağlam temeller üzerine oturtarak kaymayı önledi. Sadece bu işe Bin Osmanlı Altını harcanmıştır. Abdurrahman Paşa Lise binasının inşaatı ile yakından ilgilenmiş, binanın tamamı için gerekli olan 8500 altın lira halktan toplamış ve yine halktan kurulan bir komisyonca harcamalar yapılmıştır. Okul Binası 4 yılda tamamlanabilmiştir.

Abdurrahman Paşa, okulun ilk sınıfını Askeri Rüştiye binasında açmıştır. 1887 yılında İdadi Müdürlüğüne Celal bey tayin edilmiştir. Bu zamanda 2 sınıf vardı. 1888 yılında sınıf sayısı 3, 1891-1892 senesi başında sınıf sayısı 5 olmuştur. Aynı zamanda okul yatılıya çevrilmiştir.

1900-1901 ile 1903-1904 yıllarında okula bir Ziraat Şubesi eklenmiş ise de 1904 yılından sonra bu şube kaldırılmıştır. 1912-1913 ders yılına kadar Eğitim Öğretim normal devam etmiş, bu ders yılından itibaren okulun adı İdadi´den Sultani´ye çevrilmiştir. Yine bu ders yılı içerisinde Liseye bağlı olmak üzere bir de ilk kısım oluşturulmuş ve Lise onuncu sınıftan itibaren Edebiyat ve Fen diye iki şubeye ayrılmıştır.1922-1923 yılında Sultani ismi Liseye çevrilmiş, sınıf adedi 11´e indirilmiştir. 1925 yılında ise ilk kısım kaldırılmış, Lise Orta kısmı ile birlikte Eğitim ve Öğretime devam etmiştir.

Anadolu´nun ilk Lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin bütün çevre illerden gelen öğrencilerle mevcudu artmış, kadrosu çok değerli elemanlarla takviye edildiği için bu okula gelmek isteyen öğrenciye cevap veremez olmuştur. Yeni şubeler açmak, ek binaları yapmak durumu ortaya çıktığından Lise binasının Dere kenarında Atatürk Caddesine bakan evler istimlak edilerek 29 Eylül 1937 tarihinde Bakanlıktan gelen projeye uygun olarak orta kısım inşaatına başlanmıştır. Bu bina 10 sınıf, 2 laboratuvar, 1 konferans salonu, 1 yemekhane ve 1 dolaphane ihtiva etmekte olup, bu gün Lise binası olarak kullanılmaktadır.

1885´de açılıp ilk mezunlarını 1891 de veren asırlık Kastamonu (Abdurrahmanpaşa) Lisesinde hiçbir zaman zararlı ve aşırı akımlar yer bulamamıştır.

1975-1980´li yıllarda Anarşinin kol gezdiği, her gün onlarca insanımızın öldüğü günlerde okulumuzda hiçbir öğrencimizin burnu dahi kanamamıştır. Büyük Atatürk´ün Samsuna çıkışıyla başlayan dönemde okulumuz, öğretmen ve öğrencisi ile birlikte onun izinde ve emrinde, ilke ve inkılaplarının benimseyicisi ve takipçisi olmuştur.

Lisemiz mezunları ve Kastamonulular belirtilen bu durumun haklı kıvancını duymaktadırlar.

Kastamonu ( Abdurrahmanpaşa) Lisesinde yetişen yüzlerce öğrenci çok yüksek sorumluluk mevkilerinde görevler üstlenerek hizmetler ifa etmişlerdir.

1995 yılında Lisemizin okul ve pansiyon binası büyük bir onarımdan geçirilerek restore edilmiş, Bilgisayar, Fizik ve Kimya laboratuarları, Teknoloji odası çağın normlarına göre hazırlanmış, Pansiyon kısmı günün şartlarına göre donatılmış, Çağdaş bir kütüphanesi Öğrenci ve öğretmenlerin kullanabileceği lokali, Her türlü saha sporlarının yapılabileceği, bir bölümü yeşil alan olan bahçesiyle, modern ve öncü halini almıştır.

Okulumuz komşu iller dahil olmak üzere civarın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin öncüsü olmuştur.

1981-1982 Eğitim Öğretim yılında okul başarımız Üniversite Giriş Sınavında ilimize Türkiye birinciliğini getirmiştir.Bu nedenle zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam ilköğretim Haftasını Kastamonu´ da başlatmıştır.

Okulumuz 1990-1991 yılında Liseler arası Türk Halk Musıkisi koro yarışması alanında Türkiye 2.si,1991-1992 yılında Liseler arası Halk Oyunları yarışmasında Türkiye Şampiyonu olmuş, Ülkemizi ve İlimizi Norveç´te temsil etmiştir.

(2004-2005)-(2005-2006)-(2006-2007) yıllarında Hentbol´de peş peşe üç defa Liseler arası Türkiye şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır.

2004-2005 yılında Macaristan´da yapılan Dünya Şampiyonasında 24 Ülke arasında Dünya 11.ncisi ,2006-2007 yılında Fransa´da yapılan Dünya Şampiyonasında 26 Ülke arasında bir mağlubiyetle ( Final Gurubuna Girememiş) dünya dokuzuncusu olmuştur.

Okulumuz Ülkemizi yurt dışında onurlu bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşamaktadır.

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.10.2018 - Güncelleme: 12.10.2018 12:20 - Görüntülenme: 3059
  Beğen | 6  kişi beğendi